Príhovor prezidenta SSPLR

Vážené kolegyne a kolegovia!

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán (SSPLR), organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti, organizovala svoje prvé celoslovenské odborno-vzdelávacie sympózium v októbri 2016 v Jasnej. Toto podujatie malo veľmi dobrú účasť a väčšina zúčastnených sa vyjadrila, že by bolo užitočné takéto podujatie organizovať každoročne. Preto sa novozvolený výbor SSPLR rozhodol, že aj v roku 2017 bude naša spoločnosť organizovať ďalšie podobné podujatie s názvom Kongres SSPLR 2017 opäť v Jasnej v Hoteli Grand, ktorý má väčšiu kapacitu s možnosťou poskytnúť ubytovanie aj služby všetkým záujemcom.

Ako hlavné tematické okruhy kongresu boli zvolené najpálčivejšie oblasti starostlivosti o rany na Slovensku. Každý tematický okruh bude mať prehľadnú úvodnú prednášku, ktorú prednesú uznávaní odborníci v oblasti manažmentu rán zo Slovenska aj zahraničia. Na ňu budú nadväzovať voľné prednášky, ktoré môže každý záujemca prihlásiť aj s abstraktom. Vedecký výbor kongresu vyberie najkvalitnejšie z nich pre ústne zdelenie a ostatné budú môcť byť prijaté ako plagátové zdelenia (poster). Novinkou by mali byť interaktívne prednášky, na ktorých budú môcť vyjadriť svoje názory a skúsenosti aj účastníci prítomní v kongresovej sále.

Veľmi radi privítame na kongrese záujemcov z radov ako lekárov tak aj sestier, ktorí prakticky vykonávajú a najmä majú záujem nielen o najnovšie pokroky, ale aj o praktické skúsenosti a rady v oblasti manažmentu rán. Naším cieľom je, aby si všetci účastníci mohli nájsť témy, ktoré ich zaujímajú, ako aj návody na ich praktické využitie v každodennej praxi starostlivosti o rany.

Tešíme sa na stretnutie s vami. Budú vítaní nielen lekári a sestry z chirurgických odborov, ale aj z iných odborov ako sú dermatológia, geriatria, angiológia, diabetológia, liečba dlhodobo chorých, praktické lekárstvo, domáca ošetrovateľská starostlivosť a pod.

Prof. MUDr. Ján Koller, PhD, prezident SSPLR
a celý organizačný a vedecký výbor Kongresu SSPLR 2017 v Jasnej

Novinka

Pridané: 2. novembra 2017

Rezervácia ubytovania bola predĺžená až do vyčerpania kapacít.

Program

Pozrite si definitívny program kongresu.